Vad innebär boendeparkering?

Boendeparkering innebär att de som bor i ett visst område har rätt till att parkera där till en lägre avgift än andra. Alla har rätt till att parkera på dessa boendeparkeringar även om de inte har tillstånd, men de som inte har tillstånd måste då betala fullt pris för att kunna parkera.

Att parkera på boendeparkering

Vad innebär boendeparkering? För att få tillstånd att parkera på boendeparkering behöver man vara folkbokförd i det området där man vill parkera, fordonet behöver även stå i ditt namn. Bara för att man har tillstånd innebär inte det att man är garanterad en plats. Behöver man en garanterad plats är boendeparkering inget alternativ.

Regler för boendeparkering

Vad innebär boendeparkering? Och vilka regler är det som gäller? Reglerna för boendeparkering kan se lite olika ut beroende på var i Sverige man är bosatt. Men generellt gäller det att endast ett tillstånd kan sökas per person, tillståndet gäller endast i 2 år och sedan behöver man förnya det om man önskar fortsätta och att fordonet måste vara försäkrat och ha en godkänd kontrollbesiktning.

När man har tillstånd för boendeparkering behöver man placera detta synligt i vindrutan. Det är viktigt att tillståndet är läsbart utifrån. Detta tillstånd ger ingen rätt till att parkera då parkeringsförbud gäller. Betalningen kan ske månadsvis, säsongsvis eller på vissa ställen årsvis. Betalningen kan ske till exempel via parkeringsautomat, app eller faktura beroende på var man bor. Detta tillstånd är personligt och kan inte lånas ut till någon annan, gör man det kan det innebära böter.

Att parkera på boendeparkering

De flesta behöver använda sig utav bilen för att ta sig till och från jobbet. Alla har inte rätt till att parkera gratis där de jobbar tyvärr utan måste betala för att kunna parkera varje dag. Ett mer ekonomiskt alternativ är då att ansöka om boendeparkering om man är folkbokförd i samma län där man jobbar. Detta alternativ blir mycket billigare i längden då man får parkera till ett lägre pris. Men vad innebär boendeparkering?

Så vad innebär boendeparkering?