Kostnaden för att parkera i Stockholm

Att parkera i Stockholm har blivit lite utav en sport anser vissa. Trafiken har under de senaste åren ökat medan det blir svårare och svårare att hitta lämpliga platser att ställa sina fordon på. Att kostnaden för att parkera i Stockholm också blivit dyrare är också välkänt för lokalborna som nu riktar skarp kritik mot politikerna.

Få folket att köra mindre

Utifrån ett miljömässigt perspektiv är det bra att lägga extra höga kostnader på sådant som bilister är tvungna att betala om de inte ställer bilen hemma. Man kan ta högre priser på bensin, parkering och införa skatter som trängselskatt. Det har visat sig vara effektivt och Sverige är idag en ledare i världen när det kommer till att åka kollektivt i storstäder.

Men visst finns det de som anser att det här är fel. En del menar att man måste köra bil för att kunna få ihop livspusslet och att det drabbar de som verkligen är utsatta. Trots utökade linjer i tunnelbanetrafiken och busstrafiken så blir det krångligare för vissa att åka kollektivt än om man tar bilen.

Bra för kropp och knopp

Om man inte åker tunnelbana eller buss till sin dagliga sysselsättning så kan man hoppa på sin cykel. I Stockholm finns det många bra cykelvägar och stadens politiker försöker med olika metoder göra det enklare och mer säkert för cyklister att ta sig runt. Studier visar att om man cyklar till och från jobbet varje dag så presterar man bättre och mår bättre över lag än de som kör bil. Kostnaden för att parkera i Stockholm med cykel är gratis vilket gör det här till det mest ekonomiska alternativet.

Kostnaden för att parkera i Stockholm.

Kostnaden för att parkera i Stockholm har stigit de senaste åren och det har fått invånarna att agera olika. Somliga åker gladeligen kollektivt medan andra är upprörda och klagar på politikerna för att få dem att ändra lagarna. Det finns anledningar till att ställa bilen och ta sig till jobbet på andra sätt, både för hälsan och miljön. Just nu utvecklar Stockholm ett nytt system för att få fler cyklister att känna sig säkra i trafiken.

Cykla, buss eller bil

Eftersom kostnaden för att parkera i Stockholm är väldigt hög finns det många som väljer att ta sig till och från jobbet på andra sätt. Det är mycket vanligt att man på sommar halvåret tar cykeln, går eller åker kollektivt. Det här har gjort att Stockholm blivit en hälsosam stan att bo i med relativt låga halter av förorening i jämförelse med andra stora städer runtom i världen. Ta Kina till exempel, att jogga 30 minuter i Shanghai är lika illa som att röka ett helt paket cigaretter.